Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov na rok 2024

 14.03.2024

Veľkokapacitné kontajnery budú na základe spolupráce s firmou KOSIT rozložené na týchto uliciach v termínoch:

Od štvrtka 4. apríla do pondelka 8. apríla 2024:

 1. Kurská č. 24 – stanovište kontajnerov, 
 2. Lidické námestie č. 1 – 9,
 3. Benadova č. 13 – 15,
 4. roh ulíc Jaltská č. 1 a Postupimská č. 35,
 5. roh ulíc Povstania českého ľudu č. 34 a Maurerova č. 12,
 6. roh ulíc Slivník č. 11 a Vyšná úvrať č. 26.

Od pondelka 8. apríla do štvrtka 11. apríla 2024:

 1. roh ulíc Kalinovská č. 5 a Kurská č. 2, 
 2. Tokajícka č. 2,
 3. Bašťovanského č. 7 – 8,
 4. roh ulíc Bielocerkevská č. 1 a Kpt. Jaroša č. 8,
 5. Dvorkinova č. 24,
 6. Dieňová č. 22.

Systém upratovania je založený na dodávaní a vyprázdňovaní zberných nádob typu ABR na nadrozmerný odpad vo vopred určených termínoch.

V určených termínoch je prvý deň na dodanie kontajnerov, v poslednom dni je zahrnuté stiahnutie kontajnerov a presun do inej lokality. Lokalita rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov je orientačná v závislosti od priestorových možností v čase ich uloženia.

Obsah kontajnerov je pravidelne kontrolovaný a v prípade naplnenia je kontajner vyprázdnený a znovu pristavený.

Veľkokapacitné kontajnery sú určené výlučne pre obyvateľov, nie pre podnikateľov, aby sa zbavovali odpadu v rámci svojich podnikateľských aktivít (napríklad pri prerábaní bytov), taktiež nie je určený pre obyvateľov okolitých obcí. V prípade, že takúto činnosť zistíme, budeme žiadať úhradu nákladov alebo odstránenie odpadu z príslušného kontajnera.

Veľkokapacitné kontajnery nie sú určené na zber odpadu ako pneumatiky, elektroodpad, batérie a akumulátory či nebezpečný odpad (farby, oleje). Kontajner napĺňajte maximálne 30 centimetrov nad okraj. Odpad nesmie byť ukladaný mimo veľkokapacitných kontajnerov.