Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov na prelome mája a júna

 23.05.2022

Veľkokapacitné kontajnery budú na základe spolupráce s firmou KOSIT rozložené od štvrtka 26. mája do štvrtka 2. júna na týchto uliciach nášho sídliska:

Bielocerkevská č. 2 – 4 stanovište kontajnerov
Bielocerkevská č. 11
Bielocerkevská č. 27
Clementisova č. 3 zo zadnej strany bloku
Clementisova č. 8 – 9 zo zadnej strany bloku
Dvorkinova č. 1 – 3 stanovište kontajnerov pri Úrade práce
Dvorkinova č. 6 zo zadnej strany bloku
Dvorkinova č. 20 zo zadnej strany bloku

Systém celoročného upratovania je založený na pravidelnom dodávaní a vyprázdňovaní zberných nádob typu ABR na nadrozmerný odpad vo vopred určených termínoch.

V priebehu roka 2022 budú zberné nádoby v našej mestskej časti rozmiestnené a stiahnuté spolu desaťkrát. Každá zberná nádoba bude na určenom stanovišti jeden týždeň.

V určených termínoch je prvý deň na dodanie kontajnerov, v poslednom dni je zahrnuté stiahnutie kontajnerov a presun do inej lokality.

Veľkokapacitné kontajnery sú určené výlučne pre obyvateľov, nie pre podnikateľov, aby sa zbavovali odpadu v rámci svojich podnikateľských aktivít (napríklad pri prerábaní bytov). V prípade, že takúto činnosť zistíme, budeme žiadať úhradu nákladov alebo odstránenie odpadu z príslušného kontajnera.

Veľkokapacitné kontajnery nie sú určené na zber odpadu ako pneumatiky, elektroodpad, batérie a akumulátory či nebezpečný odpad (farby, oleje). Odpad nesmie byť ukladaný mimo veľkokapacitných kontajnerov.