Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov na prelome februára a marca

 16.02.2023

Veľkokapacitné kontajnery budú na základe spolupráce s firmou KOSIT rozložené od štvrtka 23. februára do štvrtka 2. marca 2023 na týchto uliciach nášho sídliska:

1. Kalinovská 3-5 stanovište kontajnerov pri mulde
2. Kalinovská 8 stanovište kontajnerov
3. Kurská 7-9 zo zadnej strany bloku
4. Kurská 12-14 zo zadnej strany bloku
5. Kurská 21 zo zadnej strany bloku
6. Kurská 24 zo zadnej strany bloku
7. Kurská 31 stanovište kontajnerov
8. Tokajícka 10-12

Systém celoročného upratovania je založený na pravidelnom dodávaní a vyprázdňovaní zberných nádob typu ABR na nadrozmerný odpad vo vopred určených termínoch. 

V priebehu roka 2023 budú zberné nádoby v našej mestskej časti rozmiestnené a stiahnuté spolu desaťkrát. Každá zberná nádoba bude na určenom stanovišti jeden týždeň. 

V určených termínoch je prvý deň na dodanie kontajnerov, v poslednom dni je zahrnuté stiahnutie kontajnerov a presun do inej lokality. Obsah kontajnerov je pravidelne kontrolovaný a v prípade naplnenia je kontajner vyprázdnený a znovu pristavený.

Veľkokapacitné kontajnery sú určené výlučne pre obyvateľov, nie pre podnikateľov, aby sa zbavovali odpadu v rámci svojich podnikateľských aktivít (napríklad pri prerábaní bytov), taktiež nie je určený pre obyvateľov okolitých obcí. V prípade, že takúto činnosť zistíme, budeme žiadať úhradu nákladov alebo odstránenie odpadu z príslušného kontajnera.

Veľkokapacitné kontajnery nie sú určené na zber odpadu ako pneumatiky, elektroodpad, batérie a akumulátory či nebezpečný odpad (farby, oleje). Kontajner napĺňajte maximálne 30 centimetrov nad okraj. Odpad nesmie byť ukladaný mimo veľkokapacitných kontajnerov.