Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov na prelome apríla a mája

 24.04.2023

Veľkokapacitné kontajnery budú na základe spolupráce s firmou KOSIT rozložené od štvrtka 27. apríla do štvrtka 4. mája 2023 na týchto uliciach nášho sídliska:

  1. Jaltská č. 7 (zo zadnej strany bloku)                                   
  2. Jaltská č. 23 (zo zadnej strany bloku)
  3. Kpt. Jaroša č. 6 (stanovište kontajnerov)
  4. Kpt. Jaroša č. 8 – 10 (prerušený chodník)
  5. Kpt. Jaroša č. 9 (zo zadnej strany bloku)
  6. Postupimská č. 4 (stanovište kontajnerov)                                   
  7. Postupimská č. 13
  8. Postupimská č. 29 (zo zadnej strany bloku)           

Systém celoročného upratovania je založený na pravidelnom dodávaní a vyprázdňovaní zberných nádob typu ABR na nadrozmerný odpad vo vopred určených termínoch.

V priebehu roka 2023 budú zberné nádoby v našej mestskej časti rozmiestnené a stiahnuté spolu desaťkrát. Každá zberná nádoba bude na určenom stanovišti jeden týždeň.

V určených termínoch je prvý deň na dodanie kontajnerov, v poslednom dni je zahrnuté stiahnutie kontajnerov a presun do inej lokality. Lokalita rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov je orientačná v závislosti od priestorových možností v čase ich uloženia.

Obsah kontajnerov je pravidelne kontrolovaný a v prípade naplnenia je kontajner vyprázdnený a znovu pristavený.

Veľkokapacitné kontajnery sú určené výlučne pre obyvateľov, nie pre podnikateľov, aby sa zbavovali odpadu v rámci svojich podnikateľských aktivít (napríklad pri prerábaní bytov), taktiež nie je určený pre obyvateľov okolitých obcí. V prípade, že takúto činnosť zistíme, budeme žiadať úhradu nákladov alebo odstránenie odpadu z príslušného kontajnera.

Veľkokapacitné kontajnery nie sú určené na zber odpadu ako pneumatiky, elektroodpad, batérie a akumulátory či nebezpečný odpad (farby, oleje). Kontajner napĺňajte maximálne 30 centimetrov nad okraj. Odpad nesmie byť ukladaný mimo veľkokapacitných kontajnerov.