Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov na prelome apríla a mája

 22.04.2022

Veľkokapacitné kontajnery budú tretíkrát v tomto roku rozložené od štvrtka 28. apríla do štvrtka 5. mája na týchto uliciach nášho sídliska:

  • Postupimská 4 (stanovište kontajnerov),
  • Postupimská 13,
  • Postupimská 29 (zo zadnej strany bloku),
  • Kpt. Jaroša 6 (stanovište kontajnerov),
  • Kpt. Jaroša 8 – 10 (prerušený chodník),
  • Kpt. Jaroša 9 (zo zadnej strany bloku),
  • Jaltská 7 (zo zadnej strany bloku),
  • Jaltská 23 (zo zadnej strany bloku).

Systém celoročného upratovania je založený na pravidelnom dodávaní a vyprázdňovaní zberných nádob typu ABR na nadrozmerný odpad vo vopred určených termínoch.

V priebehu roka 2022 budú zberné nádoby v našej mestskej časti rozmiestnené a stiahnuté spolu desaťkrát. Každá zberná nádoba bude na určenom stanovišti jeden týždeň.

V určených termínoch je prvý deň na dodanie kontajnerov, v poslednom dni je zahrnuté stiahnutie kontajnerov a presun do inej lokality.

Veľkokapacitné kontajnery sú určené výlučne pre obyvateľov, nie pre podnikateľov, aby sa zbavovali odpadu v rámci svojich podnikateľských aktivít (napríklad pri prerábaní bytov). V prípade, že takúto činnosť zistíme, budeme žiadať úhradu nákladov alebo odstránenie odpadu z príslušného kontajnera.


Veľkokapacitné kontajnery nie sú určené na zber odpadu ako pneumatiky, elektroodpad, batérie a akumulátory či nebezpečný odpad (farby, oleje). Odpad nesmie byť ukladaný mimo veľkokapacitných kontajnerov.