Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov na konci marca

 16.03.2023

Veľkokapacitné kontajnery budú na základe spolupráce s firmou KOSIT rozložené od štvrtka 23. marca do štvrtka 30. marca 2023 na týchto uliciach nášho sídliska:

  1. Lidické námestie č. 1 – 5 (parkovisko za OC Poprad),
  2. Lidické námestie č. 11 (stanovište kontajnerov),
  3. Lidické námestie č. 16 (chodník medzi výmenníkom a parkoviskom),
  4. Benadova č. 1 (stanovište kontajnerov),
  5. Benadova č. 17,
  6. Bašťovanského č. 4,
  7. Bašťovanského č. 10,
  8. Jegorovovo námestie č. 3 – 4 (stanovište kontajnerov).

Systém celoročného upratovania je založený na pravidelnom dodávaní a vyprázdňovaní zberných nádob typu ABR na nadrozmerný odpad vo vopred určených termínoch.

V priebehu roka 2023 budú zberné nádoby v našej mestskej časti rozmiestnené a stiahnuté spolu desaťkrát. Každá zberná nádoba bude na určenom stanovišti jeden týždeň.

V určených termínoch je prvý deň na dodanie kontajnerov, v poslednom dni je zahrnuté stiahnutie kontajnerov a presun do inej lokality. Lokalita rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov je orientačná v závislosti od priestorových možností v čase ich uloženia.

Obsah kontajnerov je pravidelne kontrolovaný a v prípade naplnenia je kontajner vyprázdnený a znovu pristavený.

Veľkokapacitné kontajnery sú určené výlučne pre obyvateľov, nie pre podnikateľov, aby sa zbavovali odpadu v rámci svojich podnikateľských aktivít (napríklad pri prerábaní bytov), taktiež nie je určený pre obyvateľov okolitých obcí. V prípade, že takúto činnosť zistíme, budeme žiadať úhradu nákladov alebo odstránenie odpadu z príslušného kontajnera.

Veľkokapacitné kontajnery nie sú určené na zber odpadu ako pneumatiky, elektroodpad, batérie a akumulátory či nebezpečný odpad (farby, oleje). Kontajner napĺňajte maximálne 30 centimetrov nad okraj. Odpad nesmie byť ukladaný mimo veľkokapacitných kontajnerov.