Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov na konci júna

 13.06.2022

Veľkokapacitné kontajnery budú na základe spolupráce s firmou KOSIT rozložené od štvrtka 23. júna do štvrtka 30. júna na týchto uliciach nášho sídliska:

  • Dvorkinova č. 10 –12 zo zadnej strany bloku
  • Maurerova č. 2 – 3
  • Maurerova č. 17
  • Maurerova č. 10 zo zadnej strany bloku)
  • Povstania českého ľudu č. 5 – 9 zo zadnej strany bloku
  • Povstania českého ľudu č. 6 zo zadnej strany bloku
  • Povstania českého ľudu č. 16 – 18 zo zadnej strany bloku
  • Povstania českého ľudu č. 28 – 30 zo zadnej strany bloku

Systém celoročného upratovania je založený na pravidelnom dodávaní a vyprázdňovaní zberných nádob typu ABR na nadrozmerný odpad vo vopred určených termínoch.

V priebehu roka 2022 budú zberné nádoby v našej mestskej časti rozmiestnené a stiahnuté spolu desaťkrát. Každá zberná nádoba bude na určenom stanovišti jeden týždeň.

V určených termínoch je prvý deň na dodanie kontajnerov, v poslednom dni je zahrnuté stiahnutie kontajnerov a presun do inej lokality.

Veľkokapacitné kontajnery sú určené výlučne pre obyvateľov, nie pre podnikateľov, aby sa zbavovali odpadu v rámci svojich podnikateľských aktivít (napríklad pri prerábaní bytov). V prípade, že takúto činnosť zistíme, budeme žiadať úhradu nákladov alebo odstránenie odpadu z príslušného kontajnera.

Veľkokapacitné kontajnery nie sú určené na zber odpadu ako pneumatiky, elektroodpad, batérie a akumulátory či nebezpečný odpad (farby, oleje). Odpad nesmie byť ukladaný mimo veľkokapacitných kontajnerov.