Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov na konci júla

 12.07.2022

Veľkokapacitné kontajnery budú na základe spolupráce s firmou KOSIT rozložené od štvrtka 21. júla do štvrtka 28. júla 2022 na týchto uliciach nášho sídliska:

Ulica: Umiestnenie
Buzulucká č. 8 – 10 stanovište kontajnerov
Buzulucká č. 9 stanovište kontajnerov
Buzulucká č. 17 stanovište kontajnerov
Buzulucká č. 20
Charkovská č. 8 – 10
Charkovská č. 22
Krosnianska č. 11 – 13 priestor medzi blokmi
Krosnianska č. 23 zo zadnej strany bloku

Systém celoročného upratovania je založený na pravidelnom dodávaní a vyprázdňovaní zberných nádob typu ABR na nadrozmerný odpad vo vopred určených termínoch.

V priebehu roka 2022 budú zberné nádoby v našej mestskej časti rozmiestnené a stiahnuté spolu desaťkrát. Každá zberná nádoba bude na určenom stanovišti jeden týždeň.

V určených termínoch je prvý deň na dodanie kontajnerov, v poslednom dni je zahrnuté stiahnutie kontajnerov a presun do inej lokality.

Veľkokapacitné kontajnery sú určené výlučne pre obyvateľov, nie pre podnikateľov, aby sa zbavovali odpadu v rámci svojich podnikateľských aktivít (napríklad pri prerábaní bytov). V prípade, že takúto činnosť zistíme, budeme žiadať úhradu nákladov alebo odstránenie odpadu z príslušného kontajnera.

Veľkokapacitné kontajnery nie sú určené na zber odpadu ako pneumatiky, elektroodpad, batérie a akumulátory či nebezpečný odpad (farby, oleje). Odpad nesmie byť ukladaný mimo veľkokapacitných kontajnerov.