Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov

 14.06.2021

Mestská časť Košice Dargovských hrdinov v spolupráci s firmou KOSIT, a. s., zabezpečuje v období

od 17. júna 2021 (štvrtok) do 24. júna 2021 (štvrtok)

rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov, ktoré je riadené a koordinované podľa spracovaného harmonogramu.

Každý veľkokapacitný kontajner bude na určenom stanovišti od štvrtka do štvrtka, v tomto určenom termíne je prvý deň na rozloženie kontajnerov,  v poslednom dni je zahrnuté stiahnutie kontajnerov a presun do inej lokality.

Vyzývame Vás, milí spoluobčania, k spolupráci pri realizácii tejto iniciatívy na zlepšenie čistoty a celkovej úrovne životného prostredia v našej mestskej časti.

Rozmiestňovanie veľkokapacitných kontajnerov na uloženie odpadu (nie stavebného odpadu) bude podľa jednotlivých ulíc nasledovné:

Por. č.: Ulica Číslo Umiestnenie kontajnerov
1. Dvorkinova 10-12 zo zadnej strany bloku
2. Maurerova 2-3
3. Maurerova 10 zo zadnej strany bloku
4. Maurerova 17
5. Povstania českého ľudu 5-9 zo zadnej strany bloku
6. Povstania českého ľudu 6 zo zadnej strany bloku
7. Povstania českého ľudu 16-18 zo zadnej strany bloku
8. Povstania českého ľudu 28-30 zo zadnej strany bloku


Mgr. Jozef Andrejčák, v. r.

starosta