Program a aktivity Výmenníka Jegorovovo

 23.01.2023

Milí Furčania, predstavujeme Vám program, ktorý prebieha pravidelne každý týždeň vo Výmenníku Jegorovovo v našej mestskej časti. Výmenník Jegorovovo je jedným z kultúrnych centier príspevkovej organizácie K13 – Košické kultúrne centrá, ktorej zriaďovateľom je mesto Košice.

V priložených plagátikoch sa môžete zoznámiť a nechať inšpirovať zaujímavými aktivitami rôznych komunít, ktoré rozvíjajú svoju činnosť priamo v našej mestskej časti. V prípade záujmu sa k nim môžete kedykoľvek pridať.