Priebežné výsledky hlasovania za projekty participatívneho rozpočtovania

 24.11.2023

Miestny úrad mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov spustil vo štvrtok 16. novembra 2023 hlasovanie o podaných projektoch participatívneho rozpočtovania. Hlasovanie prebieha do 30. novembra 2023 a konečné výsledky budú zverejnené 1. decembra 2023. Do hlasovania sa môžu zapojiť jedine obyvatelia starší ako 18 rokov s trvalým pobytom v mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov, každý má právo hlasovať iba raz.

Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov v roku 2024 zrealizuje projekty, ktoré získajú v hlasovaní najvyšší počet hlasov v zostupnom poradí, až do vyčerpania celkového objemu finančných prostriedkov schváleného participatívneho rozpočtovania vo výške 15-tisíc eur.

Elektronický hlasovací formulár nájdete tu: http://bit.ly/hlasovanie-projekty.

Priebežné výsledky hlasovania – štvrtok 23. novembra 2023, celkový počet platných hlasov 202.

ODDYCHOVO-ZÁBAVNÁ ZÓNA PRI ZŠ FÁBRYHO 44 (5 000 EUR) – 127 hlasov

LAVIČKY PRE ĽUDÍ V OBVODE Č. 1 a Č. 5 - KALINOVSKÁ, ADLEROVA, EXNÁROVA (5 000 EUR) – 22 hlasov

LAVIČKY PRI BIKROSOVEJ DRÁHE (5 000 EUR) – 22 hlasov

REVITALIZÁCIA DOPRAVNÉHO IHRISKA PRI ZŠ ĽUDOVÍTA FULLU - MAUREROVA 21 (3 800 EUR) – 21 hlasov

VYBUDOVANIE PETANGOVEJ DRÁHY NA BENADOVEJ ULICI (5 000 EUR) – 4 hlasy

HRDINOVIA SO SRDCOM - INŠTALÁCIA EXTERNÉHO DEFIBRILÁTORA (4 900 EUR) – 3 hlasy

PROJEKT MOST PRI OC LABOREC - GRAFFITI NA TÉMU MESTSKEJ ČASTI (4 900 EUR) – 3 hlasy