Priebežné výsledky hlasovania za projekty participatívneho rozpočtovania (15. 1. 2023)

 17.01.2023

Miestny úrad mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov spustil 19. decembra 2022 hlasovanie o podaných projektoch participatívneho rozpočtovania. Hlasovanie prebieha do 20. januára 2023 a konečné výsledky budú zverejnené 1. februára 2023. Do hlasovania sa môžu zapojiť jedine obyvatelia starší ako 18 rokov s trvalým pobytom v mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov, každý má právo hlasovať iba raz.

Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov v roku 2023 zrealizuje projekty, ktoré získajú v hlasovaní najvyšší počet hlasov v zostupnom poradí, až do vyčerpania celkového objemu finančných prostriedkov schváleného participatívneho rozpočtovania vo výške 24-tisíc eur.

Elektronický hlasovací formulár nájdete tu: bit.ly/3FBm3Xz.

Priebežné výsledky hlasovania – nedeľa 15. januára 2023, celkový počet platných hlasov 909.

REKONŠTRUKCIA SOCHY „ZVESTOVANIE“ – SOCHA PANNY MÁRIE (7 910 EUR) –  495 hlasov

ÚTULNÁ KNIŽNICA (3 700 EUR) – 86 hlasov

VYTVORENIE ODDYCHOVÝCH ZÓN NA ULICI NA HORE (7 900 EUR) – 74 hlasov

ŽIVÝ PARK PRI FONTÁNE (8 000 EUR) – 71 hlasov

ÚPRAVA BIKROSOVEJ DRÁHY (6 000 EUR) – 49 hlasov

FARSKÝ DEŇ PRE VŠETKÝCH (2 000 EUR) – 49 hlasov

REVITALIZÁCIA STREETBALLOVÉHO IHRISKA NA LIDICKOM NÁMESTÍ (3 040 EUR) – 42 hlasov

LAVIČKY NA LIDICKOM NÁMESTÍ, TOKAJÍCKEJ, KURSKEJ A KALINOVSKEJ ULICI (5 000 EUR) – 32 hlasov

SPOZNAJME SPOLU NAŠE ZVIERATKÁ (3 255 EUR) – 9 hlasov

ODPADKOVÉ KOŠE K LAVIČKÁM NA ULICI MARŠALA KONEVA (300 EUR) – 2 hlasy