Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Povolenie mimoriadneho lovu diviakov na našom sídlisku

 27.01.2020

Okresný úrad Košice, pozemkový a lesný odbor, povolil na základe žiadosti mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov mimoriadny lov diviačej zveri na nepoľovných plochách v mestskej časti v termíne do 29. februára 2020. Vykonaním odlovu bolo poverené Poľovnícke združenie Lovena ako užívateľ poľovného revíru, pričom podľa rozhodnutia Okresného úradu Košice má práve ono zabezpečiť súčinnosť pri znížení počtu diviačej zveri, ktorá migruje do obytných častí na Adlerovej ulici. Lov diviačej zveri sa vykoná s dôrazom na bezpečnosť osôb a majetku a to v súčinnosti s Policajným zborom v Košiciach, prípadne Mestskej polície Košice a zamestnancov mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov, nakoľko predmetné nepoľovné plochy sú súčasťou obytnej zóny a cestnej komunikácie. Zároveň mestská časť Košice-Dargovských hrdinov zabezpečí informovanie verejnosti o možnom obmedzení pohybu na vymedzených miestach v konkrétnom čase.