Poslanecký deň sa uskutoční v stredu 8. marca

 06.03.2023

V stredu 8. marca od 15.30 do 16.30 h budú na poslaneckom dni pre obyvateľov mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov prítomní poslanci Zuzana Antošová a František Vaľko.

Obyvatelia majú možnosť prísť do zasadačky Miestneho úradu mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov (Povstania českého ľudu 1) za poslancami miestneho zastupiteľstva a oboznamovať ich s podnetmi či návrhmi na činnosť v rôznych sférach.

V podsekcii na webovom sídle našej mestskej časti (www.kosice-dh.sk/poslanci) nájdete aj tieto informácie:

  • zoznam poslancov miestneho zastupiteľstva podľa jednotlivých obvodov a ich e-mailové kontakty,
  • prehľad o účasti poslancov na zasadnutiach miestneho zastupiteľstva či komisiách,
  • zásady odmeňovania a odmeny poslancov.