Poslanecké dni pre obyvateľov

 16.01.2023

Poslanecké dni sa konajú každú prvú stredu v mesiaci (s výnimkou marcového a novembrového termínu) v pracovných dňoch v čase od 15.30 do 16.30 h v zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov (Povstania českého ľudu 1). Obyvatelia majú možnosť prísť za poslancami miestneho zastupiteľstva a oboznamovať ich s podnetmi a návrhmi na činnosť v rôznych sférach. Takto vyzerá prehľad poslaneckých dní na rok 2023:


Starostovsko-vicestarostovský deň

1. 2. 2023          

PhDr. Dominik Babušík (starosta mestskej časti)
Mgr. Jana Rubická (zástupkyňa starostu mestskej časti)

Poslanecké dni

8. 3. 2023          

JUDr. Zuzana Antošová, PhD.
PhDr. František Vaľko
5. 4. 2023 Jaroslav Dvorský
Eduard Valkovský
3. 5. 2023 Roland Georgiev
Mgr. Marek Štefanisko
6. 9. 2023 Mgr. Ľubor Kalafus
Ing. Vladislav Stanko, DPA, MBA, LL.M.
4. 10. 2023 Ing. Roman Križalkovič
Ing. Marián Sidor
8. 11. 2023 Ing. Matúš Novák, PhD.
MUDr. Ján Sekáč, MBA