Pilotný projekt samostatného zberu použitých jedlých olejov a tukov

 22.09.2022

Mesto Košice v spolupráci so spoločnosťou KOSIT spustilo pilotný projekt samostatného zberu použitých jedlých olejov a tukov.

Pre obyvateľov bytových domov budú 120-litrové oranžové nádoby dostupné vo vybraných stanovištiach kontajnerov a tiež v areáli miestnych úradov. Do týchto zberných nádob je potrebné vhadzovať použitý olej v dobre uzatvorenej plastovej fľaši. Spoločnosť KOSIT zabezpečuje od októbra 2022 raz mesačne vyprázdnenie oranžových nádob a odvoz odpadu na ďalšie zhodnotenie do bioplynovej stanice.

Oranžové nádoby sú už rozmiestnené aj v mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov a to na týchto miestach:

Dvorkinova 1,

Povstania českého ľudu 5, 

Hospodársky dvor Povstania českého ľudu v OC Laborec, 

Denné centrum, Jegorovovo námestie 5,

Buzulucká 16,

Exnárová 8,

Adlerova 3, 

Benadova 1,

Bielocerkevská 21.

Viac informácií: 

https://www.facebook.com/triedimOLEJ

https://www.kosit.sk/obyvatelia/zber-jedlych-olejov-a-tukov/