Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Oznámenie o nastúpení náhradníka za poslanca MiZ MČ Košice - DH

 10.01.2020

M e s t s k á   č a s ť   K o š i c e – D a r g o v s k ý c h  h r d i n o v

O Z N Á M E N I E

o nastúpení náhradníka za poslanca MiZ MČ Košice – DH

Podľa § 192 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov starosta mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov   o z n a m u j e    nástup náhradníka na uvoľnený mandát poslanca Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov vo volebnom obvode č. 3.

    

Dňom 1. 1. 2020 sa poslankyňou Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov stáva pani RNDr. Miriam Melišová Čugová.

Košice 9. 1. 2020

Mgr. Jozef Andrejčák, v. r.

starosta