Odvolanie času so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru

 27.04.2022