Novým predsedom mládežníckeho parlamentu našej mestskej časti sa stal Lukáš Lizák

 13.10.2023

V stredu 11. októbra sa uskutočnilo v školskom roku 2023/2024 prvé zasadnutie mládežníckeho parlamentu našej mestskej časti v novom zložení. Študenti sa zišli v zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov.

Členovia mládežníckeho parlamentu si zvolili za predsedu Lukáša Lizáka a za podpredsedu Daniela Takáča.

Hlavným cieľom mládežníckeho parlamentu je zastupovanie mládeže, podpora aktivít a organizovanie podujatí pre mládež, zvyšovanie povedomia a participácie mladých na živote v našej mestskej časti.

Mládežnícky parlament pozostáva najviac z trinástich členov. Ôsmich stálych členov predstavujú predsedovia žiackych školských rád zo základných a stredných škôl sídliacich na území mestskej časti. Ďalších piatich nestálych členov tvoria študenti s trvalým pobytom v mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov. Vznik členstva nestálych členov je na základe zaslaných prihlášok a vlastnej iniciatívy študentov.