Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Novinky o odstrele diviačej zveri

 03.02.2020

Na stretnutí starostu mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov Jozefa Andrejčáka a prednostu miestneho úradu našej mestskej časti Petra Derevjaníka s poľovným hospodárom Poľovníckeho združenia Lovena Marekom Lévayom padlo rozhodnutie v súvislosti s riešením problému diviačej zveri migrujúcej do obytných častí Adlerovej ulice. Členovia Poľovníckeho združenia Lovena v sprievode psov zintenzívnili vo zvýšenom počte a frekvencii pohyb svojich členov v okolí Adlerovej ulice smerom od Prešovskej cesty až po lesopark, kde okrem vytláčania diviačej zveri budú realizovať aj jej odstrel, až kým nedôjde k vytlačeniu alebo eliminovaniu divej zveri v tejto oblasti.

Podľa názoru poľovného hospodára Poľovníckeho združenia Lovena Marek Lévaya je pravidelné a opakované vyrušovanie zveri v sprievode psov efektívnejším riešením ako jednorazové masívne vytláčanie zveri, ktoré by bolo kontraproduktívne, pretože by mohlo dôjsť jedine k vyplašeniu diviačej zveri do vyšších polôh lesa, z ktorej by sa však následne vrátila späť, pretože sa v oblasti Adlerovej cíti bezpečnejšie a neohrozovane.

Povolenie mimoriadneho lovu diviačej zveri na nepoľovných plochách v mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov na základe žiadosti mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov platí do 29. februára 2020, bolo vydané Okresným úradom Košice, pozemkovým a lesným odborom. Žiadame obyvateľov v oblasti Adlerovej ulice a jej okolia o zvýšenie ostražitosti vzhľadom na zvýšený pohyb poľovníkov v podvečerných a večerných hodinách. Ďakujeme za pochopenie.