Na ustanovujúcom zasadnutí miestneho zastupiteľstva zložil sľub nový starosta mestskej časti Dominik Babušík

 29.11.2022

V pondelok 28. novembra sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov. V jeho úvode patrilo slovo odchádzajúcemu starostovi Jozefovi Andrejčákovi, ktorý sa po dvanásťročnom pôsobení rozhodol neuchádzať ďalej o túto funkciu. Sľub starostu mestskej časti zložil Dominik Babušík, ktorý od 28. novembra 2022 prevzal mandát starostu nášho sídliska a ktorý následne vystúpil so svojím úvodným príhovorom. Zástupkyňou starostu sa stala dlhoročná poslankyňa mestskej časti Jana Rubická.

Sľub zložili aj 13 poslanci Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov (v abecednom poradí Zuzana Antošová, Jaroslav Dvorský, Roland Georgiev, Ľubor Kalafus, Roman Križalkovič, Matúš Novák, Jana Rubická, Ján Sekáč, Marián Sidor, Vladislav Stanko, Marek Štefanisko, Eduard Valkovský, František Vaľko).

Súčasťou ustanovujúceho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov boli aj viaceré organizačné a personálne otázky, ako napríklad voľba predsedov a členov komisií miestneho zastupiteľstva či poverenie poslancov na zastupovanie starostu Dominika Babušíka pri obrade uzavretia manželstva.

Predsedom finančnej komisie je Roman Križalkovič, jej členmi sú Jana Rubická a Eduard Valkovský. Predsedom komisie ochrany verejného poriadku, životného prostredia a výstavby je Marek Štefanisko, jej členmi sú Roland Georgiev, Ľubor Kalafus, Matúš Novák, Ján Sekáč a Vladislav Stanko. Predsedkyňou komisie sociálnej, kultúry a športu je Zuzana Antošová, členmi sú Jaroslav Dvorský, Marián Sidor a František Vaľko. Predsedkyňou komisie na ochranu verejného záujmu je Zuzana Antošová, členmi sú Roland Georgiev, Jana Rubická a Ján Sekáč.

Sobášiacimi poslancami sú Jaroslav Dvorský, Jana Rubická, Marián Sidor, Marek Štefanisko, Vladislav Stanko, František Vaľko.