Na Poliklinike Východ pribudol nový externý defibrilátor

 03.11.2023

Vo vonkajších priestoroch Polikliniky Východ pri oddelení kardiológie je od 31. októbra 2023 nainštalovaný nový externý defibrilátor vďaka úspešnému projektu mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov s názvom „Nákup automatického externého defibrilátora so skrinkou a alarmom“.

Automatický externý defibrilátor (AED) je prenosný prístroj, ktorý analyzuje srdcový rytmus a dáva užívateľovi pokyny na aplikáciu defibrilačného výboja. Po zapnutí AED vedie užívateľa krokmi oživovacieho procesu pomocou zvukových pokynov na obnovenie srdcového rytmu. Výška finančnej dotácie predstavuje 2 300 €. Projekt je realizovaný s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja (KSK).

V našej mestskej časti tak už máme tri externé defibrilátory, ktoré dokážu v kritickej chvíli zachrániť ľudský život. Prvý automatický externý defibrilátor sa nachádza v OC Hornád v prevádzke potravín Fresh. Druhý je nainštalovaný na ZŠ Fábryho 44. Najnovší automatický externý defibrilátor sa nachádza na Poliklinike Východ, ktorá je v majetkom a v správe Košického samosprávneho kraja.

„Dotačná schéma KSK zastrešuje viaceré projekty. Ako poslanec KSK som podporil viacero projektov, ktoré sa podieľajú na rozvoji a skvalitnení verejného priestranstva. Medzi takéto patria aj verejné defibrilátory. V podpore podobných projektov z rôznych oblastí života budeme pokračovať,“ povedal poslanec zastupiteľstva KSK a bývalý dlhoročný starosta mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov Jozef Andrejčák.

„Som rád, že som mohol podporiť projekt osadenia defibrilátora pri Poliklinike Východ v mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov,“ reagoval Milan Lesňák, druhý zo zvolených poslancov zastupiteľstva KSK za volebný obvod Košice III.

Radosť prejavil aj starosta mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov Dominik Babušík: „Teším sa, že sme uspeli v dotačnej schéme KSK a mohli sme tak zaobstarať pre naše sídlisko externý defibrilátor, ktorý je na Furči ako prvý verejne prístupný 24 hodín denne. Jeho umiestnenie sme preto lokalizovali v centrálnej časti nášho sídliska na budovu Polikliniky Východ.“