Na mládežníckom parlamente boli preberané viaceré témy

 25.01.2024

V stredu 24. januára sa uskutočnilo v poradí ďalšie zasadnutie mládežníckeho parlamentu našej mestskej časti. Študenti sa stretli v zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov.

Stretnutia sa zúčastnil zástupca Úradu komisára pre deti, kde predmetom bolo aj oboznámenie sa k internetovej linke dôvery pre mladých ľudí – www.ipcko.sk. Jedná sa o psychologickú pomoc, ktorá je poskytovaná nonstop bezplatne a anonymne, napríklad prostredníctvom chatu alebo e-mailu.

Diskutované boli aj blížiace sa podujatia na rok 2024, ktoré sa budú konať na Furči, prezentácia parku pri gréckokatolíckom kostole vrátane už umiestneného panela a verejného Wi-Fi pripojenia. Neobišli sme ani tému maskota mestskej časti.

Hlavným cieľom mládežníckeho parlamentu je zastupovanie mládeže, podpora aktivít a organizovanie podujatí pre mládež, zvyšovanie povedomia a participácie mladých na živote v našej mestskej časti.