Mobilná očkovacia služba KSK bude v našej mestskej časti v utorok 31. augusta

 24.08.2021

Košický samosprávny kraj (KSK) pokračuje vo vykonávaní očkovania vakcínou proti ochoreniu SARS-CoV-2 prostredníctvom mobilnej očkovacej služby. Očkovanie obyvateľov touto formou sa realizuje vakcínou výrobcu Pfizer/BioNTech. 

Očkovanie prostredníctvom mobilnej očkovacej služby sa uskutoční v utorok 31. augusta od 8.35 h v priestoroch Spoločenského centra na Jegorovovom námestí 5. 

Obyvateľov mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov informujeme, aby sa v prípade záujmu o očkovanie prostredníctvom mobilnej očkovacej služby obrátili do piatka 27. augusta počas úradných hodín na sekretariát miestneho úradu (telefonicky na číslach 055 300 90 01 a 055 300 90 02 alebo e-mailom na adresu sekretariat@kosice-dh.sk).

V žiadosti je potrebné uviesť svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, telefonický a e-mailový kontakt a zdravotnú poisťovňu. 

Podľa aktuálnych odporúčaní Ministerstva zdravotníctva SR je očkovanie určené pre všetky dospelé osoby a osoby s vekom najmenej 16 rokov. V prípade záujmu očkovania o osobu mladšiu ako 18 rokov sa musí dieťa dostaviť na miesto očkovania v prítomnosti aspoň jedného zákonného zástupcu.