Mestská časť ocenila 18 učiteľov z furčianskych škôl

 14.06.2019

S prvými jarnými kvetmi si už tradične pripomíname odkaz velikána pedagogiky Jána Amosa Komenského, ktorý bol hlboko presvedčený, že dobrá škola robí človeka lepším. Deň učiteľov pripadá v kalendári na 28. marca, teda v deň narodenia Jána Amosa Komenského, učiteľa všetkých národov.

Pri tejto príležitosti boli v stredu 10. apríla 2019 v sobášnej miestnosti miestneho úradu starostom našej mestskej časti Jozefom Andrejčákom, zástupcom starostu Dominikom Babušíkom a poslancom miestneho zastupiteľstva Marekom Antošom ocenení 18 učitelia škôl nachádzajúcich sa na Sídlisku Dargovských hrdinov. Pozvanie prijali aj riaditelia jednotlivých škôl (gymnázia, základných i materských škôl), ktorým starosta mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov Jozef Andrejčák vyjadril vďaku za ich prácu, poprial im pevné zdravie, veľa úspechov a odovzdal kvietok i milú pozornosť, knižnú publikáciu „Furča-sídlisko na kopci“. Slávnostný program spestrili zaujímavými hudobnými a recitačnými vystúpeniami študenti Konzervatória Jozefa Adamoviča na Exnárovej ulici.

Povolanie učiteľa je jedným z najušľachtilejších na svete. Práca učiteľa je poslaním a všetci pedagógovia si zaslúžia úctu i poďakovanie za svoje znalosti, trpezlivosť a obetu. Všetkým pedagógom prajeme pevné zdravie, veľa úspechov v náročnom poslaní i veľa šikovných žiakov a študentov.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 >