Mestská časť ocenila 14 zamestnancov z furčianskych škôl

 27.03.2024

Pri blížiacej sa príležitosti Dňa učiteľov, v utorok 26. marca v zasadačke miestneho úradu boli starostom Dominikom Babušíkom, prednostom Petrom Derevjaníkom a kontrolórom Martinom Farkašovským ocenení 14 zamestnanci školských zariadení sídliacich v mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov, pozvanie prijali aj riaditelia jednotlivých škôl.

Ocenení pedagógovia a zamestnanci si prevzali ďakovný list za prínos pre mestskú časť, kvietok a knižnú publikáciu Čarovné Košice.

Práca učiteľov je nesmierne dôležitá, pretože formujú budúce generácie a odovzdávajú im patričné vedomosti a zručnosti, ktoré pomôžu žiakom a študentom uspieť v živote.