Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov sa zbavila finančného dlhu, ktorý ju ťažil takmer dvadsať rokov

 17.05.2023

Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov v priebehu prvej polovice tohto roka splatila dlh voči dvom subjektom, Štátnemu fondu rozvoja bývania (ŠFRB) a Úradu vládneho auditu (ÚVA). Stalo sa tak vďaka výsledkom úspešného rokovania jej starostu Dominika Babušíka, prednostu miestneho úradu Petra Derevjaníka a kontrolóra mestskej časti Martina Farkašovského s predstaviteľmi spomínaných inštitúcií.

„Naša mestská časť sa bude môcť po dlhých rokoch rôznych finančných obmedzení nadýchnuť. Teší ma, že sa budeme môcť konečne uchádzať o dostupné financie z rôznych fondov a grantových programov, ktoré využijeme na rozvoj sídliska. Doteraz to vinou dlhu nebolo možné, uviedol Dominik Babušík, ktorý je starostom mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov od konca novembra 2022.

Zásadný zlom v rokovaniach nastal v roku 2023. Dlh vo výške presahujúcej 700-tisíc eur splatila mestská časť Košice-Dargovských hrdinov zo svojho rezervného fondu po schválení miestnym zastupiteľstvom. Tento objem financií sa naakumuloval z ušetrených podielových daní počas dvanásťročného pôsobenia Jozefa Andrejčáka vo funkcii starostu druhej najväčšej mestskej časti v Košiciach.

„Jozefovi Andrejčákovi a okruhu jeho najbližších spolupracovníkov patrí za to veľká vďaka. Rovnako si vážime ústretovosť pri rokovaniach so zástupcami Štátneho fondu rozvoja bývania a Úradu vládneho auditu, vďaka čomu sme splatili naše finančné záväzky,“ dodal Dominik Babušík.

Dlh vznikol ešte v roku 2002 za vtedajšieho starostu mestskej časti Ladislava Lumtzera. Za neslávnu kauzu nezrealizovanej výstavby nájomných bytov na Furči bol dokonca aj právoplatne odsúdený.