Lávka pre peších na poliklinike sa dočká obnovy

 07.11.2023

Od 8. novembra sa začína prvá etapa sanácie lávky pre peších vedúcej k zdravotníckemu zariadeniu Poliklinika Východ. V prípade nepriaznivého počasia sa môže začiatok realizácie úkonov posunúť. Počas realizácie diela bude lávka pre peších uzavretá, vstup do budovy bude zabezpečený prostredníctvom vedľajšieho schodiska.

Stavba je realizovaná Košickým samosprávnym krajom, ktorý je správcom budovy a zároveň objednávateľom diela.

Realizácia diela podľa stanoviska zhotoviteľa potrvá 10 pracovných dní.