Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Júlové upratovanie sídliska aktivačnými pracovníkmi

 03.08.2020

V prázdninovom období využila mestská časť Košice-Dargovských hrdinov pracovný fond aktivačných pracovníkov na ďalšie upratovanie a skultúrnenie životného prostredia na našom sídlisku.

Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov využíva celoročne na výpomoc pri upratovaní  aktivačných pracovníkov i pracovníkov, ktorí si odrábajú poskytovanú dávku v hmotnej núdzi. Spoločne vykonávajú zber odpadkov v uliciach mestskej časti, upratujú okolie kontajnerovísk, podchody, vypratávajú koše na psie exkrementy a dopĺňajú do nich sáčky, likvidujú čierne skládky. Rovnako pod vedením referentov oddelenia životného prostredia, výstavby a podnikateľskej činností reagujú na podnety obyvateľov v súvislosti s poriadkom na sídlisku. Do júlového upratovania sa zapojila aj Arcidiecézna charita Košice, Krízové centrum v Košickej Novej Vsi, vďaka skupine pracovníkov, ktorí boli rozdelení do troch skupín a každá z nich odpracovala jeden deň v týždni.

Prečistená bola celá oblasť Moňok potok, lesný chodník od Adlerovej až po Ovručskú ulicu, muldy pod Kurskou ulicou a Lidickým námestím smerom k bikrosovej dráhe, okolie veľkokapacitných kontajnerov pre záhradkárov v oblasti Sečovskej cesty. Bolo záražajúce vidieť, čo všetko skončilo na týchto miestach, keďže vo veľkokapacitných kontajneroch sme našli všeličo možné, vrátane stavebnej sute, nábytku, chladničiek a množstva komunálneho odpadu, predovšetkým fliaš od alkoholu a plastových fliaš.

Aktivační pracovníci zútulnili aj átrium v Spoločenskom centre-Kultúrnom stredisku mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov na Jegorovovom námestí, multifunkčné ihrisko v areáli Základnej školy Krosnianska 4, pokosili okolie budovy Miestneho úradu mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov na Dvorkinovej ulici. Upratovanie prebiehalo aj v podchodoch na Zupkovej ulici i v podchode medzi Krosnianskou a Ovručskou ulicou. Aktivační pracovníci vyhrabali drobný odpad v okolí kríkov a prečistili rigoly od nánosov vo viacerých oblastiach nášho sídliska, upratali okolie obchodných centier i prechodové chodníky.