Jedinečné podujatie HUDBA V LESE v stredu 7. júna vo furčianskom lesoparku

 30.05.2023

Srdečne Vás pozývame na jedinečné podujatie HUDBA V LESE, ktoré sa uskutoční v stredu 7. júna od 16. do 18. hodiny vo furčianskom lesoparku.

HUDBA V LESE v predchádzajúcich troch ročníkoch očarila každého účastníka.

Minikoncerty mladých talentovaných študentov hudby a profesionálnych hudobníkov v netradičnom prostredí vo furčianskom lesoparku určite prilákajú mnohých návštevníkov aj tentoraz.

Organizátorom akcie je Konzervatórium Jozefa Adamoviča, ktoré sídli v našej mestskej časti na Exnárovej ulici. Vstup do unikátneho prírodného koncertného prostredia bude umožnený ponad Konzervatórium Jozefa Adamoviča.

Partnerom podujatia je aj mestská časť Košice-Dargovských hrdinov, záštitu nad akciou prevzal starosta Dominik Babušík.