Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Investičné aktivity v roku 2021

 04.05.2021

V zmysle schváleného rozpočtu bude mestská časť Košice-Dargovských hrdinov realizovať v roku 2021 viacero investičných aktivít s prihliadnutím na ich rozloženie podľa jednotlivých volebných obvodov a aj na základe podnetov poslancov miestneho zastupiteľstva a obyvateľov.

IHRISKÁ

Rekonštrukcia športového ihriska na Bielocerkevskej ulici, výmena detských herných prvkov na ihriskách na Krosnianskej a Fábryho ulici a na fit ihrisku pri gréckokatolíckom kostole.

Nové vonkajšie hokejbalové ihrisko medzi Benadovou ulicou a Jegorovovým námestím.

CHODNÍKY A SCHODISKÁ

Dobudovanie chodníka nad dopravným ihriskom smerom od Zupkovej na Krosniansku ulicu. Súvislé opravy chodníkov v spolupráci s mestom Košice napríklad na Adlerovej, Buzuluckej a Charkovskej ulici. Rekonštrukcia schodísk pri Poliklinike Východ, pri obchodnom centre Latorica, na Kalinovskej a Benadovej ulici, pri CVČ Charkovská. Tieto práce sa budú počas roka priebežne dopĺňať.

OSVETLENIE

Osvetlenie a nové svetelné body na Adlerovej, Ovručskej a Postupimskej ulici (projektové dokumentácie), od Pošty 22 smerom na Ulicu Sv. rodiny, na prechodovom chodníku Kurská-Kalinovská (v spolupráci s mestom Košice po schválení projektu revitalizácie vnútroblokových priestorov v tejto oblasti), výmena svietidiel na Ulici Maršala Koneva.

OSTATNÉ

Výstavba parkovacích miest v lokalite Adlerova 8, výmena stredového zábradlia na Triede arm. gen. Ludvíka Svobodu medzi zastávkami Miestny úrad, Poliklinika Východ a Fábryho. Inštalácia ďalších bezpečnostných kamier pri podchode na Fábryho ulici, úprava priechodu pre chodcov na hlavnej ceste smerom z Jaltskej ulice na Poštu 22. Osadenie lavičiek podľa návrhov poslancov miestneho zastupiteľstva a obyvateľov.