Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Investičné aktivity na Furči v druhom polroku 2020

 07.12.2020

Aj napriek zložitej situácii v súvislosti s pandémiou koronavírusu a spôsobenému výpadku plánovaných príjmov z podielových daní vo výške 48-tisíc eur sa mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov podarilo v druhom polroku 2020 zrealizovať viaceré investičné aktivity a projekty.

„V auguste sme dali do užívania detské dopravné ihrisko v lokalite medzi Zupkovou a Krosnianskou ulicou, spustili sme aj prenájom šliapacích kár, ktoré zabezpečuje Občianske združenie Zábavisko. Vzhľadom na súčasnú pandémiu koronavírusu sa slávnostné otvorenie ihriska aj s programom v podobe súťaží pre žiakov furčianskych základných škôl uskutoční na jar budúceho roka,“ rozhovoril sa starosta Furče Jozef Andrejčák.

Financovanie tohto projektu bolo zabezpečené z rozpočtu mestskej časti a z dotácie mesta Košice. Otvorené bude od apríla do novembra. Uzavretie a otvorenie areálu i kontrolu dodržiavania prevádzkovej doby a prevádzkového poriadku vykonávajú mestská časť Košice-Dargovských hrdinov a Mestská polícia Košice.

„V lete sme dali do užívania aj zrekonštruované detské ihrisko na Clementisovej ulici, na ktorom sa investične okrem našej mestskej časti podieľala aj Správa mestskej zelene v Košiciach. Staré nevyhovujúce detské herné prvky boli nahradené novými, ktoré spĺňajú prísne bezpečnostné normy a dopadové zóny. Časť povrchu ihriska bola nahradená trávnatým kobercom,“ poznamenal Jozef Andrejčák.

Z ďalších investičných aktivít spomenul dokončenie prepojovacieho chodníka medzi Krosnianskou ulicou a Ulicou Svätej rodiny, projektovú prípravu svetelných bodov, spolupodieľanie sa na rekonštrukcii súvislých opráv chodníkov. „Do budúcoročného plánu sme presunuli rekonštrukciu športového ihriska na Bielocerkevskej ulici či vybudovanie parkovacích miest na Adlerovej ulici.“

K doteraz nainštalovaným šiestim bezpečnostným kamerám pribudli v našej mestskej časti v jeseni ďalšie. „Ďalšie bezpečnostné kamery napojené na centrálny pult Mestskej polície Košice boli nainštalované na Benadovej a Bielocerkevskej, pripravuje sa ešte inštalácia aj na Ulici Svätej rodiny. Tieto kamery boli nainštalované na základe zmluvy medzi mestom Košice a spoločnosťou Antik Telekom. Naša mestská časť sa finančne spolupodieľala na samotnej technickej inštalácii kamier. Všetky nové kamery, rovnako ako aj tie už existujúce, sú napojené na centrálny pult Mestskej polície Košice. Pevne veríme, že v týchto lokalitách budú bezpečnostné kamery plniť svoj účel v podobe zvýšenej prevencie a že tam nebude dochádzať k porušovaniu verejného poriadku a k vandalizmu,“ dodal Jozef Andrejčák.