Informácie o poskytovaní sociálnej služby v mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov

 13.05.2021

Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov zabezpečuje pre obyvateľov nášho sídliska v zmysle zákona o sociálnych službách viacero foriem sociálnych služieb, ktoré zastrešuje oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu miestneho úradu mestskej časti:

  • terénna forma sa poskytuje fyzickej osobe v jej prirodzenom sociálnom prostredí (opatrovateľská služba v byte občana),
  • stravovanie v jedálni, donáška stravy do domu.

Opatrovateľská služba

Ak má obyvateľ právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, ktoré mu na základe jeho žiadosti vydalo Mesto Košice, môže sa obrátiť na našu mestskú časť so žiadosťou o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby – konkrétne terénnej opatrovateľskej služby. Sociálna služba počas dňa sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom. Sociálnu službu na našom sídlisku zabezpečujú kvalifikované opatrovateľky, vždy počas pracovných dní v rozsahu najviac osem hodín denne v čase od 7.30 do 15.30 h.

Poskytovanie stravovania pre dôchodcov

Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov tiež zabezpečuje v pracovných dňoch stravovanie v podobe obedov pre dôchodcov s trvalým pobytom v našej mestskej časti. Dôchodcovia môžu využiť v čase od 11. do 14. hodiny buď služby reštaurácie Leonardo na Kalinovskej 20 alebo obdržať stravu prostredníctvom donášky obeda priamo do domácnosti. Dôchodcovia s dôchodkom do 475 € platia za obed 1,8 €, dôchodcovia s dôchodkom nad 475,01 € platia za obed 3 €. 

VIAC INFORMÁCIÍ

Osobne

Miestny úrad mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov, oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu, Dvorkinova 7, Košice.

Telefonicky   

055 300 90 11, 055 300 90 12, 0911 568 094.

E-mail

socialne@kosice-dh.sk.