Informácie o poskytovaní sociálnej služby v mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov

 31.05.2023

Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov zabezpečuje pre obyvateľov nášho sídliska v zmysle zákona o sociálnych službách viacero foriem sociálnych služieb, ktoré zastrešuje sociálny úsek oddelenia sociálnych vecí, kultúry a športu miestneho úradu mestskej časti:

  • terénna forma sa poskytuje fyzickej osobe v jej prirodzenom sociálnom prostredí (opatrovateľská služba v byte občana),
  • stravovanie v jedálni, donáška stravy do domu.

Opatrovateľská služba

Ak má obyvateľ právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, ktoré mu na základe jeho žiadosti vydalo Mesto Košice, môže sa obrátiť na našu mestskú časť so žiadosťou o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby – terénnej opatrovateľskej služby. Sociálna služba počas dňa sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom. Sociálnu službu na našom sídlisku zabezpečujú kvalifikované opatrovateľky, vždy počas pracovných dní v rozsahu najviac osem hodín denne v čase od 7.30 do 15.30 h.

Poskytovanie stravovania pre dôchodcov

Žiadosť o zabezpečenie stravovania alebo aj žiadosť o poskytnutie príspevku na stravovanie (v závislosti od výšky dôchodku: do 500 € je príspevok 2,00 €) sa podáva na Miestnom úrade mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov (adresa: Povstania českého ľudu 1, oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu).

Dôchodcovia, ktorým zabezpečuje mestská časť Košice-Dargovských hrdinov dovoz obeda do domácnosti prostredníctvom opatrovateľskej služby, majú možnosť odberu obeda jedine zo stravovacieho zariadenia Leon – Rest, s. r. o., Kalinovská 20.

Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov tiež zabezpečuje v pracovných dňoch stravovanie v podobe obedov pre dôchodcov s trvalým pobytom v našej mestskej časti. V záujme rozšírenia ponuky stravovania pre dôchodcov s trvalým pobytom v našej mestskej časti sme uzavreli zmluvu o zabezpečení stravovania s viacerými prevádzkami verejného stravovania. Seniori môžu od 1. júna 2023 využívať v čase od 11. do 14. hodiny služby týchto zariadení:

  • Leon – Rest, s. r. o.,  Kalinovská 20,  Košice. Cena obeda: 4,00 €.    
  • Penzión Fontána, s. r. o., Bašťovanského 14, Košice. Cena obeda: 5,90 €.
  • Pizza TuSi Furča – Rodinka, Povstania českého ľudu 1, Košice. Cena obeda: 5,90 €.
  • Apetit Furča, Kpt. Jaroša 17, Košice. Cena obeda: 6,00 €.
  • Jedáleň Vojvodská, Vojvodská 5, Košice. Cena obeda: 3,94 € + 1,50 € dovoz a 0,30 € balné.

VIAC INFORMÁCIÍ

Osobne

Miestny úrad mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov, oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu, Povstania českého ľudu 1, Košice.

Telefonicky  

055 300 90 11, 055 300 90 12, 0911 568 094.

E-mail

socialne@kosice-dh.sk.