Informácie k zimnej údržbe miestnych komunikácií

 28.11.2023

V Košiciach sa v priebehu novembra spustila zimná údržba a potrvá do 31. marca 2024. V mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov zabezpečuje výkon zimnej údržby na komunikáciách mesto Košice prostredníctvom spoločnosti KOSIT.

Zimná údržba sa zabezpečuje na základe operačného plánu schváleného mestom Košice. Na jej samotný výkon je zriadený dispečing. Zimná údržba sa riadi spracovaným harmonogramom podľa stupňa dôležitosti komunikácií. Prioritné sú hlavné ťahy a trasy MHD. Následne sa pristupuje k údržbe ostatných komunikácií a vnútroblokov.

Operačný plán zimnej údržby ciest a komunikácií v meste Košice na zimnú sezónu 2023/2024 je zverejnený v elektronickej podobe na stránkach https://www.kosice.sk/obcan/zimna-udrzba-v-meste-kosice a https://www.kosit.sk/obyvatelia/zimna-udrzba-komunikacii/.

Všetky cesty a chodníky, o ktoré sa počas zimy bude starať spoločnosť KOSIT sú vyznačené v mape obslužnosti prístupnej na webovej stránke: https://bmtransport.carto.com/builder/ccb0d791-87cc-4efb-8b12-b2c218f26704/embed.

DÔLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA :

DISPEČING REFERÁTU DOPRAVY MAGISTRÁTU MESTA KOŠICE 055/16 126, 055/6419 736, 0903 602 383
KOSIT 055/727 07 81, 0907 548 620
MIESTNY ÚRAD MČ KOŠICE-DARGOVSKÝCH HRDINOV 055/300 90 08, 055/300 90 09