Dôležitá informácia pre obyvateľov s vyznačenými parkovacími miestami

 24.02.2023

V mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov bola v mesiaci január vykonaná kontrola oprávnenosti vymedzenia všetkých vyhradených parkovacích miest za úhradu.

Vyzývame obyvateľov, ktorí parkujú na neplatnom vyhradenom mieste označenom dopravnou značkou „RÉSERVÉ“, aby si takúto značku odstránili. 

V opačnom prípade dôjde k odstráneniu týchto značiek v súčinnosti s mestom Košice a mestskou políciou. 

Majiteľom vozidiel, ktorí aj naďalej používajú značku vyhradeného parkovacieho miesta po platnosti, hrozí pokuta za jej neoprávnené užívanie a dodatočne vyrubenie dane.