Detské dopravné ihrisko otvárame v piatok 29. marca

 27.03.2024

Detské dopravné ihrisko (DDI) v lokalite medzi Zupkovou a Krosnianskou ulicou bude verejnosti opätovne sprístupnené od piatku 29. marca:

  • 29. marec: 9.00 – 17.00 h,
  • 30. marec: 9.00 – 17.00 h,
  • 31. marec: 9.00 – 20.00 h.

Prevádzková doba ihriska bude nasledovná:

  • 1. apríl – 31. máj: 9.00 – 20.00 h,
  • 1. jún – 31. august: 9.00 – 20.30 h,
  • 1. september – 31. október: 9.00 – 19.00 h.

Detské dopravné ihrisko je objekt určený na voľnočasové aktivity detí, praktickú dopravnú výchovu detí i záujmovú činnosť škôl a školských zariadení.

Prevádzkovateľom, resp. správcom detského dopravného ihriska je mestská časť Košice-Dargovských hrdinov. Pravidlá a zásady prevádzky, údržby a využívania ihriska určuje prevádzkový poriadok. V čase mimo prevádzky je objekt uzavretý a užívateľom je vstup do objektu zakázaný. Uzavretie a otvorenie areálu i kontrolu dodržiavania prevádzkovej doby a prevádzkového poriadku vykonávajú mestská časť Košice-Dargovských hrdinov a Mestská polícia Košice.

Mimo prevádzkovej doby možno DDI využívať len s písomným súhlasom prevádzkovateľa. Objednávanie aktivít na DDI: sekretariat@kosice-dh.sk.