Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Detské dopravné ihrisko chceme dať do užívania v júli

 27.04.2020

Rekonštrukcia detského dopravného ihriska v mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov v lokalite medzi Zupkovou a Krosnianskou ulicou speje do záverečnej fázy. Práce na tomto projekte budú prebiehať už v najbližších týždňoch. Celkové náklady na túto investíciu sú vo výške 130-tisíc eur. Financovanie tohto projektu je zabezpečené z rozpočtu mestskej časti a z dotácie mesta Košice. Zámerom mestskej časti je otvoriť funkčné detské dopravné ihrisko v priebehu júla.

„Momentálne riešime prípravné práce súvisiace s inštaláciou semaforov, dolaďujeme plán úprav prístupových častí k ihrisku. Ďalšie práce v tejto etape pozostávajú z dokončenia asfaltovej plochy, oplotenia, zvislého a vodorovného dopravného značenia a osadenia lavičiek. Prosíme preto obyvateľov, aby nevstupovali do objektu detského dopravného ihriska, ktoré je momentálne v rekonštrukcii,“ hovorí starosta mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov Jozef Andrejčák.

Do konca mája by mali byť ukončené aj práce na rekonštrukcii detského ihriska na Clementisovej ulici. Deje sa tak na základe dohody o finančnej spoluúčasti mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov a Správy mestskej zelene v Košiciach. Investícia mestskej časti pri realizácii tohto projektu je takmer 9 000 eur, samotný projekt realizuje Správa mestskej zelene v Košiciach, ktorá vo vlastnej réžii zabezpečuje projektovú dokumentáciu realizácie stavby, odstránenie pôvodných prvkov, osadenie nových herných prvkov i úpravu plôch v celkovej hodnote takmer 1 300 eur. „Staré nevyhovujúce detské herné prvky budú nahradené novými, ktoré spĺňajú prísne bezpečnostné normy a dopadové zóny. Časť povrchu ihriska, kde je v súčasnosti len štrk, bude nahradený trávnatým kobercom,“ poznamenal starosta Jozef Andrejčák.

Na Furči je viac ako 20 detských ihrísk, všetky prešli v ostatných rokoch rekonštrukciou a inštalovaním nových herných prvkov. Okrem toho si obyvatelia sídliska môžu zašportovať aj na zrekonštruovaných vnútroblokových športových ihriskách na Krosnianskej a Tokajíckej ulici, na Lidickom námestí a na basketbalovom ihrisku na Kurskej ulici. Multifunkčné ihriská s umelou trávou sa nachádzajú v areáloch základných škôl Krosnianska 4, Fábryho 44, Maurerova 21. Ďalej sú k dispozícii aj ihrisko v lesoparku, detské ihrisko a bikrosová dráha na Benadovej ulici, v lokalite medzi poštou a gréckokatolíckym kostolom sa nachádza fit zóna, workoutové ihrisko je na priestranstve medzi Ulicou povstania českého ľudu a Maurerovou ulicou.