Ďalšia veľká investícia na Furči

 06.07.2022

Ako sme už informovali, mesto Košice uspelo so žiadosťou o finančné prostriedky z eurofondov na projekt revitalizácie vnútroblokových priestorov – verejného priestranstva na Lidickom námestí, Tokajíckej, Kurskej a Kalinovskej ulici. 

Práce na tomto projekte sa začnú v druhom polroku 2022 a po ich ukončení sa budú môcť obyvatelia nášho sídliska tešiť z dvoch nových detských ihrísk vrátane lanovej časti, fitness ihriska a agility-kynologického ihriska na tréning psov. 

Celkovo v tomto vynovenom vnútroblokovom priestore pribudne podľa projektu aj 23 parkových lavičiek a chodníky z betónových tvárnic. Sadové úpravy počítajú s vysadením takmer 40 stromov a takmer 300 krovín.