Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Činnosť Psychosociálneho centra na Adlerovej 4

 02.03.2020

Psychosociálne centrum Košice je mestskou príspevkovou organizáciou mesta Košice, ktorá vykonáva komplexnú sociálno-zdravotnícku odbornú činnosť. Poskytuje ambulantné a pobytové služby, psychologické, psychiatrické a poradenské služby pre všetkých, vykonáva preventívne aktivity, ponúka rôzne kurzy a školenia. V zariadení na Adlerovej 4 zabezpečuje komplexné sociálne služby – a to v zariadení núdzového bývania, útulku a komunitnom centre.

Zariadenie núdzového bývania je sociálna služba pre týrané matky s deťmi. Útulok je ďalšia forma sociálnej služby určená pre osamelého rodiča s deťmi. Komunitné centrum poskytuje klientom pomoc v rôznych oblastiach, rovnako organizuje záujmové, voľnočasové a preventívne aktivity. Žiadosť o poskytnutie sociálnej pomoci môžete podať osobne alebo elektronicky na stránke www.pscentrum.sk.

„V zariadení núdzového bývania a útulku pomôžeme matkám s deťmi v krízových situáciách poskytnutím ubytovania, potravinovej pomoci, ošatenia a obuvi. Odbornou činnosťou, ale najmä ľudským prístupom im pomáhame viesť samostatný a plnohodnotný život, pomáhame klientkam a ich deťom pri hľadaní zamestnania i bývania, pri riešení úradných vecí. Vedieme ich k finančnej gramotnosti, posilňujeme nácvik rodičovských zručností – skupinovými sedeniami a individuálnym prístupom sa zameriavame na problémy s výchovou detí. V komunitnom centre okrem sociálneho poradenstva a odborných sociálnych činností vykonávame rôzne voľnočasové, záujmové a preventívne aktivity. Naša práca je zameraná najmä na edukáciu a vzdelávanie ľudí, ktorí sa ocitli v ťažkých životných situáciách. Pomáhame im v praktických zručnostiach potrebných v bežnom živote, či je to pracovná terapia, nácvik rodičovských zručností, alebo pomoc pri finančnom hospodárení,“ hovorí Petra Lukácsová Spielvogelová, odborná garantka komunitného centra v Psychosociálnom centre na Adlerovej 4 v Košiciach.

Priamo v priestoroch komunitného centra organizujú viaceré zaujímavé akcie, nielen zábavné, ale aj vzdelávacie. Vlani to bola napríklad výnimočná súťaž „Spoznáš zvuky zvierat?“. „Zábavným spôsobom sme spoznávali autentické zvuky zvierat z celého sveta. Obľúbenou zábavnou aktivitou mamičiek je aktivita s názvom ‚Spoznaj svoju osobnosť‘. Jednoduchými testami sme sa prostredníctvom obrázkov dozvedeli niečo o svojich osobnostiach. Zorganizovali sme viacero zaujímavých prednášok na rôzne témy: obchodovanie s ľuďmi, ľudské práva, správne recyklovanie odpadu alebo čo robiť, ak doma horí.“

Komunitné centrum organizuje aj množstvo výletov, pobytov v prírode v okolí Košíc, návštevy zoologickej i botanickej záhrady, múzeí či športovísk (napríklad účasť na hokejovom zápase Košíc s Liptovským Mikulášom v Steel aréne). „Úprimne sme sa tešili z týchto možností, pretože väčšina detí, ale aj dospelých, ktorí s nami takéto výlety absolvovali, ešte napríklad nikdy žiadnu zoologickú záhradu nenavštívili. Výborne bolo napríklad vo furčianskom lesoparku, kde sme si okrem športu dopriali aj skvelú opekačku. Stretávali sme sa aj v tvorivých dielňach, učili sme sa variť a piecť rôzne dobroty, zabávali sme sa v detskom klube pri rôznych hrách, stolnom tenise či stolnom futbale,“ priblížila Petra Lukácsová Spielvogelová.

V predvianočnom čase vďaka viacerým darcom mohlo komunitné centrum obdariť každé dieťa sladkým mikulášskym balíčkom a vypomôcť rodinám s potravinami i hygienickými potrebami. Vianočnú atmosféru umocnili spoločným varením kapustnice a pečením koláčov i návštevou výnimočného Ježiška, ktorý obdaril všetky detičky a vykúzlil úsmev na ich tvárach. „Naše deti a klientky učíme, aké je dôležité napriek zložitým životným situáciám myslieť aj na iných. Preto sme sa rozhodli urobiť radosť starkým a starenkám, ktorí sa často cítia osamelí. Vyrobili sme pre nich vianočné pozdravy, pribalili sme aj malé darčeky a s deťmi sme sa ich vybrali navštíviť. Potešilo nás, že sa nám táto myšlienka podarila zrealizovať v Domove dôchodcov na Garbiarskej ulici, kde nám otvorili svoje dvere,“ uzavrela Petra Lukácsová Spielvogelová.RÁMČEK
KONTAKT
Zariadenie núdzového bývania a útulok
Adlerova 4, 040 22 Košice
telefón: 055/698 62 49, 0944 544 522
web: www.pscentrum.sk
e-mail: znb@pscentrum.sk

Komunitné centrum
Adlerova 4, 040 22 Košice
telefón: 0918 964 720
web: www.pscentrum.sk
e-mail: kc@pscentrum.sk