Časť mosta pri Pošte 22 zostane aj naďalej uzatvorená

 10.05.2024

Motoristi jazdiaci po moste pri Pošte 22 na sídlisku Dargovských hrdinov musia už niekoľko týždňov strpieť dopravné obmedzenia. Kvôli neuspokojivému stavu mosta nemôžu využívať všetky jazdné pruhy. Most bol v rokoch 2017 a 2018 zrekonštruovaný za 1,09 milióna eur. Dva roky po skončení rekonštrukcie vyzvalo mesto Košice zhotoviteľa, aby v rámci reklamačného konania opravil poškodený mostný záver a iné poruchy na mostovke.

Oprava poškodeného mostného záveru na pravej strane mosta v smere na Mier sa napokon uskutočnila v decembri minulého roka. V súčasnosti je uzavretá časť mosta v opačnom smere k zastávke MHD Zupkova. Práve tam sa na konci minulého roka zistili ďalšie poškodenia mostovky a mostného uzáveru.

Zhotoviteľ odmietol zodpovednosť za konštrukčné chyby

Vedúci referátu dopravy košického magistrátu Jozef Mikula vysvetľuje, že k tomu došlo z bezpečnostných dôvodov, lebo je uvoľnený mostný záver. Mesto Košice si dalo vypracovať znalecký posudok, z ktorého vyplýva, že v rámci projektu rekonštrukcie mosta došlo ku konštrukčným chybám. Zároveň vyzvalo zhotoviteľa, aby v rámci reklamačného konania pristúpil podobne ako predtým v decembri 2023 k ich odstráneniu.

Zhotoviteľ odmietol zodpovednosť za konštrukčné chyby a problém vidí v tzv. bludných prúdoch. Ide o javy ku ktorým dochádza, ak sú časti elektrického obvodu na viacerých miestach vo vodivom kontakte s okolitým prostredím.

Mesto čaká na vlastné merania firmy, ktoré predtým rekonštruovala most

„Mesto Košice nesúhlasilo s argumentmi zhotoviteľa rekonštrukcie, a požiadalo ho, aby opravil aj túto časť mosta. Ten si dal urobiť vlastné merania. V najbližšej dobe by nám mal poslať správu z týchto meraní, ktorú dáme posúdiť aj našim znalcom. Sme presvedčení, že chyby má v rámci reklamačného konania opraviť zhotoviteľ a veríme, že čo najskôr sa tak aj stane. Dovtedy však časť mosta bude musieť zostať uzavretá,“ informoval.

Pripravovaná oprava by bola vo väčšom rozsahu ako tá predchádzajúca. Bude potrebné opraviť mostné závery na oboch stranách mosta, aby sa pevne ukotvili a nepretekala cez nich voda. Technický návrh bude riešený za účasti projektanta, dodávateľa a odborného znalca, ktorého vyberie mesto. Takisto bude potrebné opraviť most aj zdola s dôraznom na trámy a nosníky.

„V takom prípade by oprava trvala niekoľko týždňov a vykonali by sa práce na oboch stranách mosta. Boli by sme najradšej, keby to bolo hotové v priebehu druhého polroka,“ doplnil Jozef Mikula.

Zdroj: https://www.kosice.sk/clanok/cast-mosta-pri-poste-22-zostane-kvoli-neuspokojivemu-stavu-aj-nadalej-uzatvorena