Budeme mať nové detské i dopravné ihrisko

 10.07.2019

Najväčšou investíciou v schválenom rozpočte mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov na kalendárny rok 2019 je rekonštrukcia detského dopravného ihriska v lokalite medzi Zupkovou a Krosnianskou ulicou.

„Súčasťou tohto ihriska by mali byť aj kruhový objazd či svetelná križovatka. Pre deti na Furči to bude mimoriadne atraktívne miesto na oddych, zábavu a voľnočasové aktivity,“ vraví starosta Furče Jozef Andrejčák. Práce na tomto náročnom projekte budú prebiehať od polovice septembra. „Boli by sme veľmi radi, keby sa nám podarilo dať vynovené detské dopravné ihrisko do užívania na jar budúceho roka.“

V omnoho skoršom časovom horizonte bude hotové detské ihrisko pri bikrosovej dráhe. „Urobíme všetko pre to, aby sme ho uviedli do užívania začiatkom augusta, zároveň tam osadíme aj lavičky a opravíme povrch ihriska. V tejto oblasti by sme chceli v budúcnosti rozvíjať športovo-relaxačnú zónu,“ prezradil Jozef Andrejčák.

Spomedzi finančne o čosi menej náročných investícií v rozpočte našej mestskej časti spomeňme ešte aj rozširovanie počtu uzamykateľných kontajnerovísk, rozširovanie parkovacích miest i zón s bezpečnostným kamerovým systémom a novými svetelnými bodmi. „Splácanie dlhu po dobre známej kauze nedokončenej výstavby nájomných bytov v lokalite Na hore nás výrazne limituje vo finančných možnostiach v oblasti rozvoja občianskej vybavenosti. Našou veľkou výzvou a cieľom je postupná revitalizácia medziblokových priestorov v jednotlivých okrskoch na našom sídlisku, je to však beh na dlhú trať. Ďalej veríme, že nájdeme podporu mesta Košice ako správcu cestných komunikácií, ktoré časom zrekonštruuje všetky staré podchody na hlavnom cestnom ťahu Triedy arm. gen. Svobodu,“ zaželal si starosta mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov Jozef Andrejčák.