Bezplatný zber elektroodpadu v októbri

 07.09.2023

Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov v spolupráci so spoločnosťou H+EKO uskutoční v utorok 10. októbra od 8. hodiny bezplatný zber starých a nepotrebných elektrospotrebičov z ulíc: Kurská, Kalinovská, Lidické námestie, Tokajícka, Benadova, Bašťovanského, Jegorovovo námestie, Jaltská, Postupimská, Kpt. Jaroša, Bielocerkevská, Povstania českého ľudu, Maurerova, Dvorkinova, Clementisova.

V stredu 11. októbra od 8. hodiny bude prebiehať bezplatný zber starých a nepotrebných elektrospotrebičov z týchto ulíc: Adlerova, Fábryho, Exnárova, Krosnianska, Ulica Sv. rodiny, Ovručská, Zupkova, Charkovská, Buzulucká, Na hore, Drieňová, Orechová, Prešovská, Sečovská, Slivník, Vo výmoli, Vyšná úvrať.

Pozor, odber môžete nahlásiť najneskôr do 3. októbra telefonicky na miestny úrad našej mestskej časti na čísla 055 300 90 08 a 055 300 90 06 počas úradných hodín alebo e-mailom na adresu zivotne@kosice-dh.sk. Uveďte prosím potrebné údaje: typ a počet spotrebičov, meno, priezvisko, presnú adresu bydliska a telefonický kontakt.

Staré nepotrebné elektrospotrebiče pripravte v obytných domoch večer, prípadne ráno v deň zberu do 8. hodiny v spoločných priestoroch brány. Pracovníci po príchode zazvonia a po otvorení vchodových dverí ich naložia do vozidla. Obyvatelia v rodinných domoch uložia elektroodpad k bráne z vnútornej strany. Je potrebné, aby ste v priebehu dňa až do odvozu umožnili vstup do týchto priestorov.

Elektroodpad sú všetky elektrozariadenia, ktorých sa chce ich vlastník zbaviť – chladničky, práčky, sporáky, televízory, monitory, ale aj malé elektrospotrebiče: rádiá, počítače, náradia, hračky, vysávače, žehličky a iné, ktoré taktiež nepatria do bežného kontajnera. Ďakujeme, že sa staráte o životné prostredie.