Bezplatný zber elektroodpadu v marci

 06.03.2023

Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov v spolupráci so spoločnosťou H+EKO uskutoční v pondelok 27. marca 2023 od 8. hodiny bezplatný zber starých a nepotrebných elektrospotrebičov z ulíc: Kurská, Kalinovská, Lidické námestie, Tokajícka, Benadova, Bašťovanského, Jegorovovo námestie, Jaltská, Postupimská, Kpt. Jaroša, Bielocerkevská, Povstania českého ľudu, Maurerova, Dvorkinova, Clementisova.

V utorok 28. marca 2023 od 8. hodiny bude prebiehať bezplatný zber starých a nepotrebných elektrospotrebičov z týchto ulíc: Adlerova, Fábryho, Exnárova, Krosnianska, Ulica Sv. rodiny, Ovručská, Zupkova, Charkovská, Buzulucká, Na hore, Drieňová, Orechová, Prešovská, Sečovská, Slivník, Vo výmoli, Vyšná úvrať.

Odber môžete nahlásiť najneskôr do 20. marca telefonicky na Miestny úrad mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov na čísla 055 300 90 08 a 055 300 90 06 počas úradných hodín alebo e-mailom na adresu zivotne@kosice-dh.sk. Uveďte prosím potrebné údaje: typ a počet spotrebičov, meno, priezvisko, presnú adresu bydliska a telefonický kontakt.

Staré nepotrebné elektrospotrebiče uložte v obytných domoch večer, prípadne ráno v deň zberu do 8. hodiny v spoločných priestoroch brány. Pracovníci po príchode zazvonia a po otvorení vchodových dverí ich naložia do vozidla. Obyvatelia v rodinných domoch uložia elektroodpad k bráne z vnútornej strany. Je potrebné, aby ste v priebehu dňa až do odvozu umožnili vstup do týchto priestorov.

Elektroodpad sú všetky elektrozariadenia, ktorých sa chce ich vlastník zbaviť – chladničky, práčky, sporáky, televízory, monitory, ale aj malé elektrospotrebiče: rádiá, počítače, náradia, hračky, vysávače, žehličky a iné, ktoré taktiež nepatria do bežného kontajnera. Ďakujeme, že sa staráte o životné prostredie.