Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

ANKETA: Aké sú priority poslancov miestneho zastupiteľstva?

 11.12.2019

Aj v poslednom vydaní časopisu F-kuriér v roku 2019 sme dali priestor na vyjadrenie ďalšej skupine poslancov miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov. Aké sú ich priority počas volebného obdobia v rámci ich volebného obvodu i v rámci celej mestskej časti?

ĽUBOR KALAFUS
„Svoje priority by som zhrnul do nasledovných bodov: zvýšenie bezpečnosti na sídlisku v podobe opravy, ale aj vytvorenia nových svetelných bodov, zlepšenie parkovacích možností na sídlisku, zvýšenie občianskej vybavenosti pre dôchodcov a matky s deťmi, zvýšenie počtu detských ihrísk, ‚ozelenenie‘ sídliska a vytvorenie vhodne umiestnených prírodných zvukových bariér.“

MARIÁN KRASNOVSKÝ
„Vzhľadom na obmedzené zákonné možnosti a právomoci poslanca miestneho zastupiteľstva nechcem obyvateľom našej mestskej časti v rámci tohto príspevku dávať nereálne sľuby, ktoré poslanec ako jednotlivec nemôže naplniť ani zabezpečiť. Právomoc každého poslanca je najmä kontrolná a prípadne aj iniciačná. Pôsobím v komisii na ochranu verejného záujmu, ktorej som predsedom, a zároveň som členom komisie sociálnej, kultúry a športu. Verím, že aj vďaka môjmu pričineniu budú tieto komisie efektívne fungovať a plniť účel, na ktorý sú zriadené.“

ROMAN KRIŽALKOVIČ
„Kľúčovou úlohou je zmodernizovať a ozeleniť celé sídlisko. V najbližšom období ide o výstavbu nového dopravného ihriska pre deti. Dôležité je opraviť schodiská tak, aby po nich mamičky s kočíkmi vedeli prechádzať bez problémov. V spolupráci s mestom, ak to majetkovo-dopravná situácia dovolí, postaviť chodník smerom k novému Lidlu pod Lingovom. Rovnako je to aj s novými parkovacími miestami a so zvýšením hliadok mestskej polície v rizikových oblastiach.“

MATÚŠ NOVÁK
„Mojím cieľom je pomôcť odstraňovať bariéry, ktoré bránia lepšiemu životu na sídlisku. Či už ide o tie fyzické bariéry – riešením problémových priechodov a schodov pre kočíky a imobilných obyvateľov, riešením rôznych nedostatkov, s ktorými sa stretávam pri svojom pohybe po našom sídlisku – alebo ide o tie menej viditeľné bariéry, ktoré sú medzi ľuďmi. Som otvorený akýmkoľvek podnetom zo strany občanov nášho sídliska, či už pri osobnom stretnutí, najmä počas poslaneckých dní, alebo prostredníctvom e-mailu.“JANA RUBICKÁ
„Mojím cieľom je pokračovať v rozbehnutých projektoch. Ako doteraz sa budem snažiť nájsť spoločné riešenia podnetov obyvateľov nášho sídliska a zvyšovať tak životný komfort všetkých. S podporou obyvateľov chcem presadzovať zvýšenie bezpečnosti v spolupráci s mestskou políciou, zasadzovať sa o revitalizáciu medziblokových priestorov, pokračovať v iniciovaní dobudovania uzamykateľných kontajnerovísk, vodorovného značenia na parkoviskách, vytvárania nadväznosti chodníkov a priechodov. V rámci svojho volebného obvodu sa chcem zasadzovať za zvýšenie počtu parkovacích miest a tiež oddychových miest pre seniorov aj mladé rodiny v podobe osadenia lavičiek a športových prvkov.“