Aktuálne informácie ohľadne kosenia

 24.06.2024

Ťažkosti s kosením, ktoré pretrvávajú na našom sídlisku evidujeme a intenzívne komunikujeme s mestským podnikom Správou mestskej zelene, ktorá v našej mestskej časti zabezpečuje okrem kosenia aj údržbu detských ihrísk, deratizáciu, orezy kríkov a stromov.

Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov nemá kompetenciu zabezpečovať spomenuté úkony na základe štatútu mesta a rozdelenia kompetencii medzi mestom a mestskými časťami. Z uvedeného dôvodu nie sú mestskej časti pridelené finančné prostriedky na zabezpečenie týchto prác a my tak nedisponujeme náležitou technikou a personálom.

Správa mestskej zelene ďalej informuje: „Každoročne zabezpečujeme kosenie v siedmich veľkých mestských častiach v meste Košice (vrátane Furče) a určujeme časový harmonogram, ktorý pravidelne zverejňujeme na svojej webovej stránke: https://smsz.sk/harmonogram-prac/. Kosenie je v mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov zabezpečované dodávateľským spôsobom a na základe zmluvy ho realizuje Progarden s.r.o. Tento dodávateľ službu nedodáva v požadovanej kvalite a nedodržiava dohodnuté termíny. Voči spoločnosti preto boli zo strany Správy mestskej zelene vyvodené aj sankčné postihy. Vzhľadom na tieto skutočnosti aktuálne prebieha súťaž na výber nového dodávateľa služby.”

V prípade nahlasovania podnetov, resp. ďalších otázok nás kontaktujte, alebo tak môžete urobiť priamo zaslaním emailu Správe mestskej zelene na smsz@smsz.sk alebo telefonicky na 055 726 34 03.


Aktualizované 3.7.2024

Po ťažkostiach s predošlou dodávateľskou spoločnosťou, ktorá zabezpečovala kosenie pre Správa mestskej zelene v Košiciach v našej mestskej časti, bola vysúťažená a podpísaná zmluva s novou firmou – LUX FM s.r.o.

Už od dnešného dňa môžete stretnúť koscov novej dodávateľskej spoločnosti kosiť naše sídlisko. Štandardná dĺžka kosenia trvá približne dva týždne, ktorá ale záleží od poveternostných podmienok.

Nová firma začala s kosením na Clementisovej ulici a kosci postupne pokračujú do ďalších lokalít. Kosba prebieha tým spôsobom, že najprv sa kosí s pojazdnou kosačkou a následne kosci použijú krovinorez.

Pre viac informácií zmluvy, nájdete na odkazoch:

https://smsz.sk/dokumenty/ramcova-zmluva-kosenie-casti-c-3-lokalita-c-401-mc-kosice-dargovskych-hrdinov/

https://smsz.sk/dokumenty/ramcova-zmluva-kosenie-casti-c-4-lokalita-c-402-mc-kosice-dargovskych-hrdinov/

https://smsz.sk/dokumenty/ramcova-zmluva-kosenie-casti-c-5-lokalita-c-403-mc-kosice-dargovskych-hrdinov/

https://smsz.sk/dokumenty/ramcova-zmluva-kosenie-casti-c-6-lokalita-c-404-mc-kosice-dargovskych-hrdinov/