Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Ako sa stať členom Jednoty dôchodcov Slovenska?

 30.11.2020

V Jednote dôchodcov Slovenska (JDS) sa združujú občania staršieho veku, dôchodcovia bez rozdielu národnosti, politickej príslušnosti, náboženstva a sociálneho pôvodu. Členmi tohto združenia sa môžu stať dôchodcovia, ktorí sa stotožňujú s jeho cieľmi, programom a stanovami.

Cieľom JDS je pomáhať pri príprave občanov na život a prácu v dôchodkovom veku, chrániť ich práva a oprávnené požiadavky, sledovať vývoj životnej úrovne, spolupracovať so zákonodarnými orgánmi, poskytovať právno-poradenskú službu v rámci svojich možností, organizovať dobrovoľnícku činnosť, podieľať sa na organizovaní zdravotnej, rekondičnej, kúpeľnej a rekreačnej, športovej a turistickej starostlivosti, pomáhať pri realizácii celoživotného vzdelávania a vyvíjať medzinárodné aktivity smerujúce k spolupráci s organizáciami dôchodcov v zahraničí a inými organizáciami.

Členstvo v JDS je dobrovoľné. Dôchodca o členstvo požiada základnú organizáciu v mieste bydliska. V mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov pôsobí Základná organizácia JDS 09. Podmienkou je prihláška za člena, v ktorej sa zaväzuje pravidelne platiť členský príspevok vo výške 2 eurá. Dokladom o členstve je členský preukaz. Furčianska základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska pôsobí v Dennom centre na Jegorovovom námestí 5 vždy prvý štvrtok v mesiaci v čase od 9. do 12. hodiny. V tomto roku 2020 eviduje celkovo 125 členov.

„Úvod roka vždy začíname výročnou členskou schôdzou. Vzhľadom na pandémiu koronavírusu sme, žiaľ, od marca len obmedzene realizovali plánované podujatia. Niektoré akcie boli zrušené, niektoré sa podľa danej situácie uskutočnili v prírode. Naše členky sa podieľali na šití rúšok pre mestskú časť Košice-Dargovských hrdinov, uskutočnil sa výlet na Kojšovskú hoľu, týždenný rekreačno-oddychový pobyt v Trenčianskych Tepliciach. V septembri sme opekali vo furčianskom lesoparku, na tomto podujatí sa zúčastnilo 57 našich členov. Akcia sa zrealizovala aj vďaka finančnému príspevku starostu Jozefa Andrejčáka, ktorý nás prišiel pozdraviť. V októbri sme navštívili výstavu Terakotová armáda v múzeu v Trebišove. Na rekondično-liečebných pobytoch v kúpeľoch sa rekreovalo osemnásť našich členov. Veríme, že pandémia koronavírusu na Slovensku čoskoro pominie a budeme sa môcť osobne čo najčastejšie stretávať,“ prezradila Margita Rychtáriková, predsedníčka Základnej organizácie 09 Jednoty dôchodcov Slovenska.

Bližšie informácie: 0908 878 220.