Ako postupovať po úzkom kontakte s pozitívnym na COVID-19?

 01.12.2021

Prehľadné tabuľky:

pre zaočkovaných alebo osoby do 180 dní po prekonaní COVID-19
pre nazaočkovaných
pre členov domácnosti pri stálom kontakte s pozitívnym