Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Aké sú priority poslancov miestneho zastupiteľstva?

 20.09.2019

V najbližších troch vydaniach časopisu F-kuriér postupne podľa abecedy dáme priestor na vyjadrenie všetkým 13 poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov. Dozviete sa, aké sú ich priority počas volebného obdobia v rámci ich volebného obvodu i v rámci celej mestskej časti. Aké sú ich priority počas volebného obdobia v rámci ich volebného obvodu i v rámci celej mestskej časti?

MAREK ANTOŠ: „Ako som uviedol vo svojom programe, snažím sa vytvárať lepšie podmienky pre život našich rodín. Medzi moje priority patrí modernizácia detských ihrísk a budovanie nových možností na športovanie mládeže. V našom obvode bolo zrušené basketbalové ihrisko. Vzniklo tam však veľmi pekné a funkčné workoutové ihrisko. Plánujem nájsť priestor na umiestnenie nových basketbalových košov.“


DOMINIK BABUŠÍK: „Za najdôležitejšie považujem úpravu a modernizáciu medziblokových priestorov, detských a športových ihrísk, uzamykateľných kontajnerovísk. Chcem využiť svoj mandát a aj funkciu zástupcu starostu na komunikáciu s mestom Košice v súvislosti s opravami chodníkov a ciest. Za dôležité považujem aj pôsobenie v radách materských i základných škôl a aj vyriešenie vlečúceho sa problému v lokalite Na hore.“


JAROSLAV DVORSKÝ: „Chcem sa podieľať na tvorbe programu a organizačnom zastrešení kultúrno-spoločenských akcií na Furči, vypomôcť pri práci v spoločenskom a dennom centre. Dôležitá je oprava cestných komunikácií, výsadba zelene a aby bola do rozpočtu mesta v roku 2020 zahrnutá aj oprava podchodu Kalinovská-Adlerova. Keďže som aj poslancom mestského zastupiteľstva, chcem i na tejto pôde tlmočiť požiadavky a podnety od obyvateľov Furče, s ktorými pravidelne komunikujem.“


ROLAND GEORGIEV: „V mojom volebnom obvode sa zameriavam na riešenie projektu revitalizácie vnútroblokových priestorov na Kurskej, Kalinovskej, Tokajíckej ulici a na Lidickom námestí v spolupráci so Správou mestskej zelene Košice. Okrem úpravy zelene a novej výsadby zelene by mali byť osadené lavičky, vybudované detské ihrisko a osadené cvičebné prvky. V spolupráci s mestskou časťou budeme žiadať mesto Košice ako správcu komunikácií o postupnú a pravidelnú opravu chodníkov, schodísk a podchodov. Samozrejme, venovať sa budem riešeniu všetkých podnetov od občanov.“