Aj naša mestská časť bola súčasťou 30. ročníka osláv Dňa mesta Košice

 13.05.2024

Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov participovala na viacerých aktivitách pri príležitosti tohtoročných osláv Dňa mesta Košice. Tie sa viažu na významnú historickú udalosť z roku 1369, keď uhorský kráľ Ľudovít I. Veľký udelil Košiciam ako prvému mestu v Európe erbovú listinu.

Veľkolepého svetelného sprievodu na Hlavnej ulici sa zúčastnili seniori z Denného centra mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov spolu so starostom Dominikom Babušíkom. Atmosféru dotvárali svietiace balóny, lampióny a originálne svetlá.

Prvý májový piatok bol v znamení Košických Benátok v mestskej časti Košice-Nad jazerom. Účastníkov podujatia čakala prehliadka a súťaž vlastnoručne vyrobených vodných plavidiel. Na jazere sa odprezentovalo spolu 16 plavidiel a jedným z nich bola aj posádka z Furče. Plavidlo tento rok vyzdobili žiaci ZŠ Postupimská 37.

Vyvrcholenie 30. ročníka osláv Dňa mesta Košice sa uskutočnilo v utorok 7. mája, kedy Košičania a návštevníci mesta mali príležitosť vidieť sprievod rytierov s vedením mesta a starostami mestských častí v dobových talároch. Súčasťou podujatia bolo vztyčovanie mestskej vlajky, slávnostná salva a oceňovanie osobnosti mesta Košice.